Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Ảnh: Hoàng Hùng
Ảnh: Hoàng Hùng

Tại kỳ họp thứ 11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thái Nguyên Điện tử xin đăng tải bài phát biểu này.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khoá XIII, UBND tỉnh trình 21 nội dung với 16 tờ trình và 5 báo cáo với nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh; thay mặt UBND tỉnh tôi xin phát biểu bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây tác động suy thoái đối với mọi ngành, lĩnh vực, các địa phương, các quốc gia trên toàn thế giới. Thái Nguyên cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên hầu hết các lĩnh vực đời sống KT-XH; tăng trưởng kinh tế, hoạt động đầu tư, thương mại, sản xuất công nghiệp bị giảm sút, nhất là các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu.

Trước tình hình chung, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 2,63%, cao hơn bình quân chung của cả nước (1,81%), đây thực sự là một kết quả hết sức có ý nghĩa với quy mô nền kinh tế của tỉnh và trong tình hình khó khăn hiện nay, khi có rất nhiều tỉnh có mức tăng trưởng âm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp, cũng như qua các ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh, ý kiến thẩm tra các ban của HĐND tỉnh, các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình bằng văn bản và trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp; UBND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung trình tại Kỳ họp. Sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020.

Để đảm bảo phục hồi nền kinh tế và đạt đà tăng trưởng theo kế hoạch, trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, cùng đồng hành, chung sức, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt phòng, chống dịch; đồng thời quyết tâm cao độ để vượt qua khó khăn trên các lĩnh vực, với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”, từ đó phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Đại dịch COVID-19 cũng đang tạo một “cú hích” quan trọng, đẩy mạnh làn sóng dịch chuyển đầu tư, tái cơ cấu bộ máy, phương thức hoạt động, đưa cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng và sâu rộng hơn trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện. Để đón đầu các làn sóng đầu tư, tăng cường chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020, chúng ta cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Các cấp, ngành cần nhận thức đúng mức độ khó khăn của tình hình KT-XH hiện nay, tuyệt đối không chủ quan, phải xác định nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế là hết sức quan trọng.

Các cơ quan, đơn vị cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận, cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu để khắc phục cho được tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Đây chính là lúc các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và ý chí phấn đấu vươn lên. Tiếp tục thực hiện phương châm năm 2020 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Xây dựng văn hoá công sở, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức công vụ, thực sự phụng sự nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Đổi mới cách làm, tư duy quản lý, tranh thủ thời cơ, quyết liệt hành động, cùng đoàn kết, với quyết tâm cao nhất, triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế hiệu quả.

2. Yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương quán triệt tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

 Chủ động bám sát các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong triển khai Nghị quyết, thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội. Trước mắt cần tham mưu ngay việc cắt giảm 70% các khoản chi cho hội họp, đi công tác, tiết kiệm tối thiểu 10% đối với các khoản chi thường xuyên khác; chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm; rà soát, cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch nhưng chưa thực sự cấp thiết, tuyệt đối không thanh tra ngoài kế hoạch.

Đẩy mạnh, gương mẫu thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển các mô hình mới, tạo sự đột phá về công nghệ; thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong tỉnh, trong nước, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, tập trung phát triển thị trường trong nước để tạo nền tảng vững chắc, xây dựng năng lực cốt lõi, có khả năng chống chịu tốt trước những tác động từ bên ngoài.

Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải pháp điều hành của Trung ương, địa phương; theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo luận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

3. Giải ngân vốn đầu tư công là biện pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay. Do đó cần chỉ đạo quyết liệt, sát sao, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm. Xử lý nghiêm những trường hợp làm chậm, vi phạm quy định. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu, tổ chức đấu thầu đảm bảo đúng quy định, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Chủ động theo dõi, đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh đến cân đối ngân sách nhà nước, đề xuất các giải pháp về thu, chi ngân sách phù hợp. Làm tốt công tác chi ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi cho phòng chống dịch COVID-19.

5. Làm tốt công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh (Thái Nguyên là 1 trong 34 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh). Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và năm 2021 đúng quy định, trên cơ sở nguồn lực KT-XH và các yêu cầu đột phá trong phát triển KT-XH để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

6. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính, chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Các cấp, các ngành phải làm rõ, giải quyết ngay những điểm nghẽn, bất cập trong triển khai các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp để minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tích cực triển khai ngay các biện pháp để năm 2020 có 30% các dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt mức độ 3, mức độ 4 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Đảm bảo thông suốt các hoạt động chỉ đạo, điều hành qua các hội nghị trực tuyến của tỉnh với các địa phương, các ngành trong mọi tình huống.

7. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đô thị, quản lý đất đai. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, năng lực quan trắc môi trường tự động, giảm thiểu tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm những vi phạm về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản.

8. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, đặc biệt không để tái nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá thịt lợn. Thường xuyên theo dõi, giám sát, tăng cường công tác dự báo thời tiết để có những ứng phó kịp thời, chủ động trước những diễn biến phức tạp, cực đoan của thời tiết, đảm bảo an toàn hồ đập, phòng chống thiên tai.

9. Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Tăng cường an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ chức vui chơi an toàn cho trẻ em.

10. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn đo lường chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo... Khẩn trương tham mưu xây dựng nội dung, định hướng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh; xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

11. Các lực lượng vũ trang chủ động phương án, phương tiện, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; tăng cường luyện tập, diễn tập, sẵn sàng và xử lý hiệu quả các tình huống cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tăng cường quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động có biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

12. Tiếp tục quan tâm đến công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; cần tập trung rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đề xuất phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt các ý kiến, kiến nghị qua nhiều Kỳ họp chưa giải quyết được, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; bồi thường giải phóng mặt bằng; lĩnh vực văn hóa xã hội; lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông... đây là những lĩnh vực phát sinh nhiều ý kiến, kiến nghị; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư để có kế hoạch triển khai phù hợp đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Đối với 105 ý kiến, kiến nghị của cử tri đang được giải quyết theo Nghị quyết thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, tập trung các nguồn lực đầu tư để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của tỉnh, địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giải quyết hết thẩm quyền, tránh tồn đọng, kéo dài.

13. Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và các biện pháp ứng phó dịch của cơ quan chức năng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cổ vũ việc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

UBND tỉnh trân trọng đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên, các vị đại biểu HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng các bậc cử tri tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH, tỉnh Thái Nguyên không điều chỉnh các chỉ tiêu năm 2020. Thay mặt UBND tỉnh tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty CP đầu tư và Phát triển An Bình Thái Nguyên - Hãng Taxi Thái An Bình được thành lập ngày 17/09/2018. Sau 2 năm đi vào hoạt động, đến nay Công ty đã có trên 100 đầu xe mới, chất lượng cao, đội ngũ tài xế cam kết phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 106/Tháng 08 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE