Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nhân Đại hội MTTQ huyện Định Hóa lần thứ XX (nhiệm kỳ 2019 -2024): Củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Cập nhật ngày: 21/05/2019 07:48 (GMT +7)
 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa thăm mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao của một gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở xóm Bản Đa, xã Kim Phượng.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa thăm mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao của một gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở xóm Bản Đa, xã Kim Phượng.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa huyện Định Hóa luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Từ đó góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Với 14 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%, huyện Định Hóa là địa phương đa sắc màu về văn hóa các dân tộc. Vì vậy, để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phải luôn đổi mới phương thức một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Văn Đại, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, huyện đã kiện toàn các ban công tác Mặt trận từ cấp xã đến thôn, bản; bổ sung cơ cấu và lựa chọn những người có uy tín tham gia công tác Mặt trận. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy định của địa phương; quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo…”. 

Thông qua các nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung ngày càng thiết thực, gắn với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, góp phần nâng cao giá trị đạo đức trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân; củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của MTTQ huyện Định Hóa thời gian qua là đã triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu về chủ trương, mục tiêu, nghĩa vụ khi tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thông qua Cuộc vận động, người dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tự giác phá bỏ một số công trình nhà ở để giải phóng hành lang đường giao thông nông thôn. Từ năm, 2014 đến nay, Mặt trận các cấp huyện Định Hóa  đã vận động nhân dân đóng góp dân hiến 289.673m2  đất,  đóng góp 15.500 ngày công lao động, góp tiền đổi ứng cùng Nhà nước xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới với số tiền trên 22,8 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay, huyện đã có 6/23 xã đạt chuẩn NTM; bình quân các xã trên địa bàn huyện đều đạt từ 10 tiêu chí NTM trở lên...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp MTTQ huyện Định Hóa thường xuyên triển khai sâu rộng nhiều hoạt động vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được trên 3,1 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp huyện 1,4 tỷ đồng; quỹ cấp xã 1,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ xây dựng 126 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 4,9 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Phát huy vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh. Các cấp MTTQ từ huyện đến cơ sở luôn chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước, dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh xây dựng phong cách làm việc của cán bộ “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Cùng với đó, công tác tiếp công dân và hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Hiện nay, toàn huyện có 435 tổ hòa giải ở cơ sở. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải trên 1.200 vụ, trong đó, 1.015 vụ hòa giải thành công (đạt tỷ lệ 84,6%). Ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động giám sát việc quản lý, điều hành và thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền ở địa phương, như: Quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, các khoản quỹ do nhân dân đóng góp… Thông qua các hoạt đồng giám sát đã kịp thời phát hiện các sai phạm, MTTQ các cấp đã phản ánh, kiến nghị với cấp chính quyền để có biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời sai phạm góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đổi với chính quyền.

Có thể khẳng định, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Định Hóa đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân; đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Những nỗ lực của Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa đã và đang mang lại những tín hiệu đáng mừng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyên Ngọc
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Căn cứ vào Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Công an huyện Đại Từ...
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, nhiều nội dung sẽ có hiệu lực từ 1/8. Một trong những nội dung quy định mới của Thông tư lần này là...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE