Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nhân lễ công bố T.P Sông Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị hóa
Cập nhật ngày: 20/07/2018 08:55 (GMT +7)
 Để nâng cao thu nhập từ cây chè, thời gian quam người dân xã Bình Sơn tích cực mở rộng diện tích trồng các loại chè cành năng suất cao. Trong ảnh: Người dân xóm Khe Lim thu hái chè cành chính vụ.
Để nâng cao thu nhập từ cây chè, thời gian quam người dân xã Bình Sơn tích cực mở rộng diện tích trồng các loại chè cành năng suất cao. Trong ảnh: Người dân xóm Khe Lim thu hái chè cành chính vụ.

Xác định mục tiêu chính của Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nâng cao đời sống nhân dân, những năm qua, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, T.P Sông Công (trước đây là T.X Sông Công) đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ bà con nông dân phát triển kinh tế. Từ đó góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn theo hướng đô thị hóa, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7,khóa X đã chỉ rõ: “Hiện nay và nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là cơ sở ổn định chính trị và an ninh - quốc phòng, là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, T.P Sông Công đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

Thành phố đã chỉ đạo đảng bộ các xã đưa nội dung XDNTM vào chương trình hành động hằng năm và xây dựng nghị quyết của đảng bộ để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của thành phố phụ trách từng tiêu chí, từng lĩnh vực. Từ đó, UBND, ban chỉ đạo XDNTM các xã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng mục tiêu của đề án, nhiệm vụ phù hợp, sát thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thành ủy, Ban Chỉ đạo XDNTM và UBND Thành phố đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của cấp trên vào điều kiện thực tế của thành phố và có cơ chế hỗ trợ, khen thưởng cho các xã có thành tích trong lĩnh vực này, tạo phong trào thi đua sâu rộng để các xã đạt chuẩn NTM, thành phố hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Hiện nay, Trạm y tế ở 4 xã trên địa bàn T.P Sông Công đã được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên hết là sự đồng thuận của nhân dân, Chương trình XDNTM đã được T.P Sông Công triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Năm 2015, T.P Sông Công đã có 4/4 xã đạt chuẩn NTM. Sau 7 năm thực hiện chương trình, thành phố đã huy đồng tổng kinh phí trên 710 tỷ đồng để XDNTM, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 49,2 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 41,3 tỷ đồng; ngân sách thành phố là 237,4 tỷ đồng; vốn vay tín dụng là 166 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 36 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 178 tỷ đồng và trên 133.000m2 đất, gần 50 nghìn ngày công lao động... Theo đó, thành phố đã huy động nguồn lực từ nhân dân đầu tư xây dựng 94km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, bảo đảm an toàn; 10/10 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 4/4 xã đều có trung tâm văn hóa, thể thao; trên địa bàn 4 xã đều có các hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình trồng trọt, chăn nuôi, đưa giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 94 triệu đồng/ha/năm, từ đó góp phần tăng thu nhập của người dân lên 31,6 triệu đồng/người/năm (tăng gần 20 triệu đồng so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6% (giảm 8,4% so với năm 2011)... Với những kết quả đó, ngày 19/6/2018, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 745/QĐ-TTg công nhận T.P Sông Công hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2017.

Mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới của hộ anh Nguyễn Minh Tài, xóm Vinh Quang 2, xã Vinh Sơn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/ mỗi năm.

Có thể nói, Chương trình XDNTM là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước, được các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả, được người dân đồng tình hưởng ứng, thể hiện rõ vai trò chủ thể của người dân; nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng hiện đại trên cơ sở quy hoạch NTM; các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có bước phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao; cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư nâng cấp hiện đại, khang trang; kết cấu hạ tầng ở cấp xã được đầu tư đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị hóa, từng bước thực hiện mục tiêu đưa T.P Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình XDNTM của thành phố vẫn gặp một số khó khăn, như: nguồn vốn ngân sách đầu tư cho chương trình còn thấp, trong khi khả năng đóng góp của nhân dân còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mặc dù đã được chú trọng đầu tư song chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng vùng sản xuất tập trung; vẫn còn một bộ phận cán bộ, người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước trong XDNTM...

Xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chỉ đạo XDNTM thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát triển và nâng cấp kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn 4 xã; chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM nâng cao các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là tiêu chí về thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời phát động phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” nhằm tạo sự thay đổi về cảnh quan môi trường. Đồng thời, triển khai xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu tại xã Vinh Sơn, tiến tới nhân rộng mô hình đối với 3 xã còn lại để hình thành cụm xã NTM kiểu mẫu; xây dựng xóm Vinh Quang 2, xã Vinh Sơn trở thành xóm NTM kiểu mẫu để nhân rộng, đến năm 2020 có ít nhất 10 xóm ở 4 xã đạt xóm NTM kiểu mẫu và 150 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình NTM theo tiêu chí của tỉnh. Đổi mới tổ chức sản xuất, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, liên kết thị trường bao tiêu sản phẩm, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao đời sống nhân dân...

Dương Xuân Hùng
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND T.P Sông Công)
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 103/Tháng 05 năm 2020-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE