Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2017:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Số: 617/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2017

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 -2020;

Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng CCHC của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá của Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên và xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 272/SNV-CCHC ngày 06/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2017 (Có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CCHC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 617/QĐ-UBND  ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Xếp hạng

Các Sở

Điểm ĐTXHH

Điểm

thẩm định

Chỉ số CCHC

1

Sở Khoa học và Công nghệ

22,10

63,50

85,60

2

Sở Công Thương

22,62

61,50

84,12

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23,56

58,50

82,06

4

Sở Tài chính

22,19

59,75

81,94

5

Sở Nội vụ

19,85

61,25

81,10

6

Sở Giao thông vận tải

21,95

59,00

80,95

7

Sở Xây dựng

21,49

59,00

80,49

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

22,52

57,25

79,77

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

22,39

56,50

78,89

10

Sở Tư pháp

22,36

53,25

75,61

11

Ban Dân tộc

22,09

53,50

75,59

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21,65

53,25

74,90

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21,35

52,50

73,85

14

Sở Y tế

21,88

51,25

73,13

15

Sở Thông tin và Truyền thông

20,70

51,25

71,95

16

Thanh tra tỉnh

22,82

47,00

69,82

17

Sở Ngoại vụ

21,18

47,25

68,43

18

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

22,43

45,75

68,18

19

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

21,79

44,25

66,04

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CCHC CÁC HUYỆN, TP, TX

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 617/QĐ-UBND  ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

 

Xếp hạng

Cấp huyện

Điểm ĐTXHH

Điểm

thẩm định

Chỉ số CCHC

 1

UBND thị xã Phổ Yên

24,08

66,75

90,83

 2

UBND TP Sông Công

20,62

68,25

88,87

 3

UBND huyện Võ Nhai

21,45

62,00

83,45

 4

UBND TP Thái Nguyên

20,29

63,00

83,29

 5

UBND huyện Đại Từ

22,01

61,25

83,26

 6

UBND huyện Phú Bình

25,58

56,00

81,58

 7

UBND huyện Định Hóa

19,12

58,75

77,87

 8

UBND huyện Đồng Hỷ

21,55

55,00

76,55

 9

UBND huyện Phú Lương

19,96

51,00

70,96

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 24-29oC
  • Khu vực phía Tây 23-30oC
  • Khu vực phía Nam 24-29oC
  • Khu vực phía Đông 24-29oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Âm lịch 2019 Số 87-88/Tháng 1+2 năm 2019-Báo Hằng tháng

Đúng thời khắc Giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi, tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào đón một mùa xuân mới. Hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại các điểm bắn pháo hoa với không khí vui tươi, phấn khởi chào đón một năm mới với nhiều niềm tin và ước vọng vươn lên.

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE