Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Các cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Yên Thịnh, xóm Đẩu, xã Yên Lạc (Phú Lương) đều ủng hộ, đồng thuận về việc sáp nhập hai xóm. Trong ảnh: Cán bộ và nhân dân xóm Yên Thịnh trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế đồi rừng.
Các cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Yên Thịnh, xóm Đẩu, xã Yên Lạc (Phú Lương) đều ủng hộ, đồng thuận về việc sáp nhập hai xóm. Trong ảnh: Cán bộ và nhân dân xóm Yên Thịnh trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế đồi rừng.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), huyện Phú Lương đã thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, ngành, địa phương trong huyện luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện việc sáp nhập các xóm không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, theo kế hoạch, trong giai đoạn 2018-2021, huyện Phú Lương sáp nhập 21 xóm; giai đoạn 2021-2026 sáp nhập 117 xóm.

Àïën thúâi àiïím naây, xã Yên Lạc đã tiên phong thực hiện hiệu quả quy trình các bước sáp nhập đối với những xóm không bảo đảm tiêu chuẩn. Ngay từ đầu năm nay, Đảng ủy xã đã xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp các xóm, tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện các hộ trong khu vực sáp nhập 6 xóm: Đẩu, Yên Thịnh, Tiên Thông A, Tiên Thông B, Yên Thủy 4, Yên Thủy 5 thành 3 xóm. Hiện nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ về việc sáp nhập các xóm ở xã Yên Lạc, trình HĐND tỉnh phê duyệt. Theo đề án sáp nhập 6 xóm nêu trên, khi thực hiện sẽ giảm mỗi năm gần 190 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước chi cho phụ cấp cán bộ và hoạt động của các xóm này. Ông Trần Văn Luận, Trưởng xóm Tiên Thông A cho biết: Xóm tôi có 34 hộ, theo đề án sẽ được sáp nhập với xóm Tiên Thông B (có 92 hộ) thành xóm Tiên Thông. Khi chúng tôi tuyên truyền đến bà con về những thuận lợi sau khi sáp nhập, 100% người dân trong xóm đã nhất trí. Nói về kinh nghiệm để người dân đồng thuận trong quá trình thực hiện sáp nhập xóm, theo ông Nguyễn Chí Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lạc: Trong quá trình xây dựng đề án đến khi triển khai, chúng tôi đều thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai. Ngay từ đầu năm nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân các xóm nên khi thực hiện trong quý II/2018 đã thành công. Cả xã có 23 xóm, theo lộ trình đề án trong giai đoạn 2021-2016 sẽ sáp nhập các xóm chưa đủ điều kiện còn lại.

Cũng như Đảng ủy xã Yên Lạc, một số đơn vị có quyết tâm trong triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đạt hiệu quả cao như: Đảng ủy xã Yên Trạch có giải pháp trong việc thực hiện Bí thư kiêm trưởng xóm và kiêm nhiệm chức danh không chuyên cấp xã; Đảng ủy xã Yên Đổ, thị trấn Đu trong chỉ đạo thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm... Ông Lê Văn Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Lương cho biết: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được Huyện ủy Phú Lương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện luôn thận trọng, khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt và bám sát chỉ đạo của cấp trên. Nhờ đó, luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận.

Àûợc biết, ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Phú Lương đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/HU và Kế hoạch số 104-KH/HU về thực hiện Đề án 09-ĐA/TU ngày 29/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đến nay, huyện đã thực hiện sắp xếp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã ở 9/15 xã; có 20/255 xóm thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm. Huyện cũng xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất theo hướng hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND-UBND huyện, đồng thời xây dựng Đề án, quy chế phối hợp thực hiện chức năng văn phòng phục vụ chung trình tỉnh trong tháng này.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, huyện chỉ đạo thành lập Trường Tiểu học Vô Tranh trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Vô Tranh I và trường Tiểu học Vô tranh II. Đơn vị đã ổn định tổ chức bộ máy và đã đi vào hoạt động từ ngày 1-7. Theo kế hoạch, giai đoạn 2018-2019, trên địa bàn sẽ sáp nhập 16 trường thành 8 trường học và tinh giản biên chế 10% sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Huyện cũng đã hoàn thiện Đề án hợp nhất Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp - PTNT) và Trạm Khuyến nông (thuộc UBND huyện) thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở các đơn vị về Phòng Nông nghiệp - PTNT để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện cũng đang được trình UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2019 sẽ thực hiện theo lộ trình của tỉnh.

Ngày 1-10 vừa qua, huyện đã tổ chức lại Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện để thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện theo mô hình tự chủ. Ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phú Lương, cho biết: Trước đây, Ban chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ quản lý các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn thì nay sẽ tìm kiếm nhiều hợp đồng các công trình, dự án với nhiệm vụ tư vấn, giám sát để có thêm kinh phí tự trang trải hoạt động. Trên cơ sở nguồn thu thực tế, bắt đầu từ năm 2019, Ban sẽ giảm 4 hợp đồng khoán việc, còn lại 11 người (trong đó có 3 hợp đồng khoán việc). Giải pháp chúng tôi đề ra sau khi sáp nhập đó là chọn cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Song song với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, huyện Phú Lương cũng thực hiện việc tinh giản biên chế. Một năm qua, huyện đã giảm 50 biïn chïë thuöåc khöëi Đảng, đoàn thể và UBND huyện. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động 20 người ở khối huyện, xã, ngành giáo dục nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ chính sách theo quy định. Huyện cũng hoàn thành việc chấm dứt toàn bộ số hợp đồng lao động không đúng quy định tại các ban đảng, đoàn thể, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khác thuộc UBND huyện kể từ ngày 1/4/2018.

Theo lộ trình, huyện Phú Lương phấn đấu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối và cấp phó. Đồng thời triển khai một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo chỉ đạo của tỉnh; sắp xếp thu gọn hợp lý đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, tự nhiên; giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015...

Linh Lan
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Học nghề chi phí ít, thời gian tốt nghiệp ngắn, có thể kiếm việc ở bất cứ đâu là những ưu điểm khiến ngày càng đông bạn trẻ lựa chọn học nghề làm bước đệm vững chắc cho tương lai.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 26-35oC
  • Khu vực phía Tây 26-35oC
  • Khu vực phía Nam 26-35oC
  • Khu vực phía Đông 26-35oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 91/Tháng 5 năm 2019-Báo Hằng tháng Số đặc biệt 30-4 và 1-5 (2019) Báo Tết Âm lịch 2019

Nằm tọa lạc cách trung tâm thành phố Huế 8km, thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cầu ngói Thanh Toàn là một trong những cây cầu cổ nhất, có kiến trúc đẹp nhất nước ta, được coi là điểm đến đặc trưng cho hình ảnh thanh bình, êm đềm của đồng quê xứ Huế. Đây là cây cầu gỗ rất quý hiếm...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE