Thành lập Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thái Nguyên

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thái Nguyên được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 1204/THN-TTGS ngày 27/12/2018, gồm các nội dung:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thái Nguyên.
Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1981).
Thời gian hoạt động: Từ ngày 4/01/2019.
Địa chỉ: Số 25, đường Hoàng Văn  Thụ, phường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên.
Mã số thuế: 0300852005-048
Điện thoại: 02083.656.282.

TNĐT