Xã Phúc Trìu (T.P Thái Nguyên) vừa đưa tuyến đường trục chính có chiều dài 3,7km vào sử dụng, trong đó 1,5km có bề rộng mặt đường 6,5 mét; 2,2km có bề rộng mặt đường 5 mét (đạt chuẩn đường nông thôn mới kiểu mẫu) (ảnh).

Tổng số tiền làm tuyến đường là trên 12 tỷ đồng, được cấp từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới, ngân sách của T.P Thái Nguyên và sự đóng góp đối ứng của nhân dân. Việc xây dựng tuyến đường nhằm hoàn thiện tiêu chí về giao thông của xã nông thôn kiểu mẫu mà xã Phúc Trìu đang phấn đấu thực hiện.                                                                       

 

 

Phương Thơm