Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46, khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020, được tổ chức ngày 14/5.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 6 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức cán bộ. 

Các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, nhất là về phương hướng, định hướng, quan điểm, quyết tâm chính trị và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh: Tháng 5 và tháng 6 năm 2019 là thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV... Để chủ động triển khai nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương được phân công phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục kiện toàn các chức danh theo cơ cấu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện đang còn khuyết, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chỉ đạo chặt chẽ nội dung, chương trình đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh; kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; tăng cường các hoạt động sau Hội nghị xúc tiến đầu tư. Hoàn thành kết luận việc kiểm tra đợt 2 đối với một số dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và có kế hoạch thực hiện các kết luận theo quy định.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh theo đúng kế hoạch.

Chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi năm 2019 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Đẩy mạnh các hoạt động về xây dựng nông thôn mới; áp dụng các biện pháp mạnh nhằm khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các đơn thư khiếu kiện và tố cáo.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.

Thúy Hằng - Trường Sơn