Chiều 26-6, UBND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 2/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển T.P Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển T.P Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020”, nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế… của Thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó, đáng chú ý: Giá trị sản xuất tăng bình quân 16,8%; cơ cấu kinh tế có ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 74,9%, Thương mại - Dịch vụ chiếm 18,9%, Nông - Lâm nghiệp và thủy sản là 6,2%; giá trị xuất khẩu tăng bình quân 13,1%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng gần 22%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người; Thành phố có 27/32 trường học đạt chuẩn Quốc gia, bằng 84,3%... Qua rà soát, đối chiếu các tiêu chí đô thị loại II theo Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, hiện nay, T.P Sông Công đã đạt 87,64 điểm (tăng thêm 12,64 điểm so với năm 2015), cơ bản hoàn thành các tiêu chí để nâng cấp Thành phố lên đô thị loại II.

Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, T.P Sông Công còn 2 tiêu chí khó hoàn thành đó là: Tiêu chí số 1 (Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế) và Tiêu chí số 5 (Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị), đại diện lãnh đạo T.P Sông Công đề nghị tỉnh chỉ đạo đấy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công 2 và các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn; quan tâm giới thiệu doanh nghiệp đầu tư vào các dự án của Thành phố đã nằm trong danh mục thu hút đầu tư của tỉnh tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018; triển khai dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 262, dự án đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, dự án xử lý nước thải Thành phố, Quảng trường 1-7…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo T.P Sông Công báo cáo tiến độ triển khai xây dựng và phát triển T.P Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020 và ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân T.P Sông Công trong việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị Thành phố cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tập trung hoàn thành những tiêu chí khó. Về phía tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Công 2 và có kế hoạch hỗ trợ cho từng dự án cụ thể trên địa bàn, phấn đấu đưa T.P Sông Công trở thành đô thị loại II vào đầu năm 2020.

Vi Vân