Tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm là điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Định Hóa thời gian qua, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của cấp ủy đảng các cấp.

Cụ thể, từ đầu năm tới nay, Huyện ủy Định Hóa đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức 4 cuộc thanh tra về đất đai; việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do cấp xã làm chủ đầu tư; phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng ngân sách; tiến hành 1 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát theo kế hoạch. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng tiếp 97 lượt với 101 công dân; tiếp nhận 72 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Nội dung tiếp công dân và đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và chế độ chính sách. Qua kênh đơn thư khiếu nại, tố cáo và các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Về vi phạm kỷ luật đảng, các cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên (gồm: khiển trách 4 và cảnh cáo 3 trường hợp).

Thời gian tới, Huyện ủy Định Hóa tiếp tục chỉ đạo tăng cường khảo sát, nắm tình hình ở những lĩnh vực nhạy cảm; việc kiểm tra, giám sát không thực hiện dàn trải mà chọn những vấn đề bức xúc trong dư luận, như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính… để kiểm tra và giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Hồng Tâm