Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và đối ứng của các xã viên, HTX dịch vụ nông nghiệp xóm Phú Mỹ (Lương Phú) đầu tư hệ thống nhà lưới rộng trên 300m2 chuyên ươm, cung cấp giống rau cho các hộ dân.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và đối ứng của các xã viên, HTX dịch vụ nông nghiệp xóm Phú Mỹ (Lương Phú) đầu tư hệ thống nhà lưới rộng trên 300m2 chuyên ươm, cung cấp giống rau cho các hộ dân.

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện, thời gian xong trước 30/6/2020, Đảng bộ Phú Bình đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp gắn với chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Những ngày này về Phú Bình, chúng tôi cảm nhận không khí khẩn trương chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng các cấp. Được Huyện ủy chọn là đơn vị đại hội điểm cấp xã, Đảng bộ xã Lương Phú đã triển khai tới 16 chi bộ, toàn thể với trên 300 đảng viên. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã vui mừng cho biết: Lương Phú vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở diện rộng. Đến thời điểm này, Đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban: Nhân sự, văn kiện và tổ chức phục vụ đại hội. Tiểu ban văn kiện đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ. Đảng bộ đã tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, về cơ bản đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Xã phấn đấu cuối năm nay hoàn thành mục tiêu này của cả nhiệm kỳ. Trong báo cáo chính trị, chúng tôi chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Sau đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đưa chúng tôi xuống thực tế tại các xóm. Đến xóm Việt Ninh đúng vào buổi họp của cấp ủy chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ vào tháng 11 tới. Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, anh Lê Trọng Hòa phấn khởi: Được Đảng ủy xã chọn tổ chức đại hội điểm, cấp ủy Chi bộ đã tổ chức họp thông tin đến toàn thể đảng viên, các đoàn thể và nhân dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi vì được Đảng ủy xã tin tưởng giao nhiệm vụ. Cấp ủy Chi bộ đã họp 2 cuộc để phân công nhiệm vụ, làm công tác nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị. Về nhiệm kỳ khóa tới, chúng tôi xây dựng cấp ủy gồm 3 đồng chí là những người có uy tín, năng lực, tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào. Kiểm điểm lại nhiệm kỳ vừa qua, 100% chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra đều vượt kế hoạch. Chi bộ phát triển được 1 đảng viên, 1 quần chúng ưu tú đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị kết nạp. Các chỉ tiêu về sản lượng lương thực, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đều đạt và vượt kế hoạch. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 53 triệu đồng/người/năm. Nghị quyết của nhiệm kỳ tới, Chi bộ đề ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, dịch vụ, trong đó tập trung nhân rộng các mô hình lò ấp trứng gà, vịt, các gia trại chăn nuôi…

Ngoài Lương Phú được huyện chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm này, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phú Bình đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Bình cho biết: Để chuẩn bị cho đại hội điểm đảng bộ cấp huyện, ngày 09/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội đảng các chi, đảng bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với cấp cơ sở: 49/49 chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập xong các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tổ chức phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã ban hành kế hoạch công tác, thông báo phân công nhiệm vụ và quy chế làm việc của tiểu ban. Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện 7 đề án, 8 chương trình và 3 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện giai đoạn 20162020; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 20202025. Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Xây dựng báo cáo chính trị của chi, đảng bộ phải chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Tổ chức đại hội hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong hai năm 2020, 2021; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII; lựa chọn các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thúy Hằng