Ngày 14-10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (ảnh).

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã khẳng định và làm sâu sắc thêm nội dung, giá trị trường tồn của tác phẩm “Dân vận”; việc vận dụng tác phẩm “Dân vận” đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trong đó tập trung một số vấn đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm “Dân vận”; vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo Dân vận trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, công tác dân vận luôn được Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với tinh thần gần dân, trọng dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường tổ chức đối thoại, quan tâm lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, nắm tình hình đời sống của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí to lớn của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng qua mọi thời đại. Đồng thời chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; tích cực tuyên truyền nhân rộng những mô hình điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương trao thưởng cho 50 tác giả, nhóm tác giả có bài viết lọt vào vòng chung khảo cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Hằng Nga