Cán bộ Chi cục THADS T.X Phổ Yên hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục về thi hành án.
Cán bộ Chi cục THADS T.X Phổ Yên hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục về thi hành án.

Kết thúc năm công tác (thống kê tính từ tháng 10 năm trước tới hết tháng 9 năm sau), Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) T.X Phổ Yên thụ lý tổng cộng 1.567 việc, trong đó 1.131 việc đủ điều kiện thi hành, chiếm 74.3% - thuộc nhóm địa phương có số việc THADS đứng đầu của tỉnh. Đáng chú ý là trong số đủ điều kiện thi hành, đơn vị đã giải quyết được 920 việc (chiếm 81,3%), cao hơn 9,7% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao cho ngành.

Hạn chế về nhân lực (biên chế gồm 10 người, trong đó tính cả lãnh đạo thì có 5 người làm chấp hành viên), trong khi số lượng án phải thi hành lớn, án chưa có điều kiện giải quyết chiếm tỷ lệ cao là những khó khăn đối với Chi cục THADS T.X Phổ Yên. Ngoài ra, nhiều đối tượng thi hành án đang trong quá trình cải tạo, không có tài sản hoặc tài sản giá trị không lớn. Các đối tượng phải thi hành án thường có tâm lý chống đối; khi điều tra xác minh các cơ quan, đơn vị liên quan không phối hợp cũng là trở ngại cho cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Để khắc phục những khó khăn trên, đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng cán bộ cũng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Chi cục yêu cầu chấp hành viên xây dựng kế hoạch theo từng tháng và tuần, duy trì họp giao ban đầu mỗi tuần để báo cáo tiến độ, các vụ việc nổi cộm cần phối hợp giải quyết. 

Trong số những nhiệm vụ, Chi cục THADS T.X Phổ Yên được đánh giá cao về việc thi hành án đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước. Năm 2019, đơn vị giải quyết 888 việc, thu số tiền 1,94 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Chi cục trưởng Chi cục THADS T.X Phổ Yên thông tin: Với những việc này, phần lớn đương sự là hộ nghèo và cận nghèo, có nhiều tiền án, tiền sự. Họ có tài sản duy nhất là nhà đất hoặc nhà được xây trên đất của bố mẹ nên thuộc diện án có điều kiện thi hành, nhưng thực tế lại không có khả năng trả án phí. Một số trường hợp bỏ đi nơi khác nên không xác định được địa chỉ mới, gây khó khăn trong việc đôn đốc và miễn, giảm thi hành án. Để giải quyết, Chi cục chỉ đạo chấp hành viên thường xuyên rà soát, phân loại án, giải quyết dứt điểm các án có điều kiện thi hành. Đối với vụ việc đủ điều kiện về thời hạn miễn, giảm thì vận động người phải thi hành án hoặc thân nhân tự nguyện chấp hành một phần nghĩa vụ. Đồng thời phối hợp với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là vụ việc khó khăn, phức tạp như: Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải nộp ngân sách; phối hợp sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị theo yêu cầu của công dân; tạo điều kiện cho bị cáo hoặc gia đình bị cáo tự nguyện nộp tiền, tài sản, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra…

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục THADS T.X Phổ Yên cũng làm tốt việc tiếp công dân và tuyên truyền, vận động để đương sự tự nguyện thi hành án. Quá trình vận động có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Nhất là những người họ hàng, người cùng thôn xóm nắm rõ hoàn cảnh gia đình, tính cách người phải thi hành án nên dễ dàng nói chuyện, thuyết phục. Lãnh đạo của đơn vị chia sẻ: Công tác dân vận thực hiện trên cơ sở tôn trọng sự tự nguyện của đôi bên, cưỡng chế chỉ là biện pháp cuối cùng. Nhiều trường hợp, cơ quan thi hành án vừa ra quyết định cưỡng chế hoặc trong quá trình kê biên thì đương sự được tuyên truyền, hiểu quy định của pháp luật nên xin giải tỏa kê biên tài sản, tự nguyện nộp các khoản án phí. Điều này giúp tiết kiệm kinh phí và thời gian; tránh những sai sót khi cưỡng chế, đấu giá tài sản; hạn chế việc người dân khiếu nại, từ đó giúp ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Cụ thể năm 2019, Chi cục THADS T.X Phổ Yên ra quyết định cưỡng chế thi hành án 6 trường hợp, giảm 8 vụ so với năm 2018. Thông qua tuyên truyền, vận động đã có 3 trường hợp tự nguyện thi hành, thực tế chỉ có 3 vụ phải cưỡng chế.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục THADS T.X Phổ Yên là một trong những đơn vị thường xuyên hoàn thành tốt chỉ tiêu của ngành giao, gồm: Tỷ lệ giải quyết án về số việc và tiền, giảm án tồn đọng cả về số tiền và việc.

Hồng Tâm