Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đại Từ triển khai Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn huyện với quy mô gần 60 nghìn cây keo tai tượng giống nội. Qua thực tế cho thấy, đây là loại cây dễ trồng, sinh trưởng, phát triển nhanh, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất rừng và tập quán canh tác của nhân dân địa phương. Đến nay, sau gần 10 tháng trồng cây, tỷ lệ cây sống được nghiệm thu đạt trên 95%. Hiện, cây sinh trưởng, phát triển tốt, chiều cao trung bình mỗi cây đạt từ 1,5 đến 2,5m. Cá biệt, có cây đã cao hơn 3m…

Với việc thực hiện Dự án này đã góp phần xây dựng được những khu rừng, vạt rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn thu nhập cho nông dân, cung cấp gỗ gia dụng trong cộng đồng. Đặc biệt, Dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tỉ lệ che phủ rừng và ý thức trồng rừng trên diện tích đất trống, đất chưa sử dụng… cho người dân.

Tùng Lâm