Chiều 9-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Khai trương Cổng dịch vụ công Quốc gia trực tuyến. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ trì Hội nghị.

Sau 9 tháng tích cực triển khai, việc thiết lập Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cơ bản hoàn thành. Trải qua quá trình vận hành thử nghiệm, đến nay Cổng dịch vụ công Quốc gia đã đủ điều kiện và sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Cổng dịch vụ công Quốc gia hướng tới là một hiện diện số nhất quán, đầy đủ, đáng tin cậy và thân thiện của Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngay tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công đã cung cấp 8 nhóm dịch vụ công người dân, doanh nghiệp cần nhất như đổi giấy phép lái xe; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng…

Riêng tại Thái Nguyên, Cổng dịch vụ công hiện đã cung cấp một số dịch vụ công do Sở Công Thương và Sở Giao thông - Vận tải cung cấp và tỉnh đang thực hiện các bước kết nối để cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các địa phương và sở, ngành khác trên toàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc triển khai Cổng dịch vụ công Quốc gia của các bộ, ngành, địa phương đặc biệt là Tập đoàn Viễn thông VNPT đã đầu tư nguồn lực cho Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy nhanh triển khai khung pháp lý; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; bảo đảm nền tảng truy cập; các địa phương, ngành tiếp tục nâng cấp dịch vụ công để kết nối với Cổng dịch công Quốc gia; nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên để triển khai các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả…

Hoàng Hưng