Đảng bộ T.P Thái Nguyên: Lãnh đạo hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật ngày: 11/12/2019 21:27

Chiều 11-12, Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 32 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2019 và xây dựng, ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể như: Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách ước đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 21,8% so với kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, hộ cận nghèo xuống còn 1,03%, vượt kế hoạch đề ra…

Một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ thành phố đề ra năm 2020: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố, các dự án phát triển đô thị trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; tiếp tục thu hút đầu tư và đẩy mạnh thu ngân sách, huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị...

Hội nghị cũng đã nghe, thảo luận và thông qua: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020; Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế - xã hội thành phố… Đồng thời cho nhiều ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII; Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Linh Lan