Chương trình Tiên tiến được nhập khẩu từ các trường đại học của Mỹ, Đài Loan được các doanh nghiệp đặt hàng với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đào tạo sinh viên đáp ứng nguồn nhân lực quốc tế.
Chương trình Tiên tiến được nhập khẩu từ các trường đại học của Mỹ, Đài Loan được các doanh nghiệp đặt hàng với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đào tạo sinh viên đáp ứng nguồn nhân lực quốc tế.

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh 10.540 chỉ tiêu đại học với 141 ngành học; 1.240 chỉ tiêu cao đẳng với 22 ngành học.

Phương thức tuyển sinh được áp dụng theo 4 phương thức: Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2020; Xét tuyển theo điểm học tập và rèn luyện THPT (học bạ; xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2020 kết hợp thi tuyển năng khiếu: Ngành Giáo dục Mầm non (đọc diễn cảm, hát); ngành Giáo dục Thể chất (bật xa, chạy 100m); Xét tuyển theo điểm học tập và rèn luyện THPT (học bạ) kết hợp thi tuyển năng khiếu: Ngành Giáo dục Mầm non (đọc diễn cảm, hát); ngành Giáo dục Thể chất (bật xa, chạy 100m). 

Năm học 2020, Đại học Thái Nguyên tiếp tục chú trọng phát triển các chương trình đào tạo nhân lực đáp ứng hội nhập quốc tế tại các cơ sở đào tạo. Trong các chương trình đào tạo quốc tế, có 15 chương trình trọng điểm được đầu tư phát triển và tuyển sinh là: Công nghệ thông tin; Thương mại điện tử và Marketing số; Cơ điện tử; Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Nông nghiệp công nghệ cao; Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh, Công nghệ thực phẩm, Điều dưỡng; Thú y; Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn; Phân tích đầu tư tài chính; Dịch vụ pháp luật; Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học; Ngôn ngữ Anh.

Trần Nguyên