Cán bộ Chi cục ATVSTP giám sát viêc thực hiện cam kết về biện pháp bảo đảm ATVSTP và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại một nhà hàng ở phường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên).
Cán bộ Chi cục ATVSTP giám sát viêc thực hiện cam kết về biện pháp bảo đảm ATVSTP và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại một nhà hàng ở phường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên).

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã tiến hành chuyển phát các nội dung tuyên truyền về các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID-19 đến các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời gửi mẫu cam kết để các chủ cơ sở kinh doanh, làm dịch vụ này ký cam kết chấp hành nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg. Theo đó, đã có hơn 400 cơ sở thuộc diện quản lý của Chi cục ký cam kết chấp hành đúng quy định, đồng thời tạm dừng hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, các cơ sở cũng đã cập nhật các quy trình xử lý một số mặt hàng thực phẩm theo hướng dẫn của Chi cục ATVSTP.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng thực phẩm hết hạn bảo quản, quá hạn sử dụng cũng đã được các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống tiêu hủy. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, nhân viên các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống thường xuyên được giám sát sức khỏe theo quy định của ngành Y tế.

Trần Nguyên