Ngày 4-8, HĐND huyện Phú Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 10, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm và thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm; thảo luận, thông qua một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng và kiện toàn công tác cán bộ.

Theo báo cáo trình tại Kỳ họp, 6 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tình hình phát triển KT-XH của huyện vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, như: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 9.563 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 69,2 tỷ đồng, tăng 27,8%; diện tích trồng rừng đạt 235ha, bằng 94% kế hoạch năm. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội được triển khai thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Những tháng cuối năm, huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển KT-XH: Tiếp tục ổn định chăn nuôi, bảo đảm sản lượng thịt hơi xuất chuồng và sản lượng lương thực theo kế hoạch; tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn…

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, thông qua 20 báo cáo, 14 tờ trình và dự thảo nghị quyết về nhiều nội dung quan trọng. HĐND huyện cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do HĐND huyện bầu. Trong đó, thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Văn Hưng và bầu đồng chí giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngọc Ánh