Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: Mạnh Hùng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mạnh Hùng

Sáng 6-8, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 245 đại biểu đại diện cho trên 4.900 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Võ Nhai đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Thành tựu nổi bật trong 5 năm qua là giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu hằng năm tăng bình quân 6,4%/ năm. Thu cân đối ngân sách bình quân hằng năm tăng 13%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 5,72%. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng trên địa bàn đạt 6.380 tỷ đồng. Đối với chương trình NTM, đến nay huyện Võ Nhai đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2020 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng

Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện Võ Nhai đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới là: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 7,1%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: nông, lâm nghiệp, thủy sản (35%); công nghiệp, xây dựng (56%); thương mại dịch vụ (9%); phấn đấu đến năm 2025 có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 42% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm từ 3% trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Võ Nhai đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, Võ Nhai phải nhận diện đúng những tiềm năng, lợi thế, xác định rõ cơ cấu kinh tế để định hướng đúng chiến lược phát triển của địa phương, xây dựng các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện. Cần tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường liên kết chặt chẽ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động mời gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có tiềm năng, lợi thế như du lịch, nông nghiệp.

Cùng với đó, thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và giải quyết có hiệu quả các vấn đề tiềm ẩn về an ninh nông thôn và hoạt động của các “tà đạo”, “đạo lạ”, các hủ tục, mê tín dị đoan, hoạt động của tổ chức bất hợp pháp trên địa bàn. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Ảnh: Mạnh Hùng

Buổi chiều, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII gồm 39 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII đã bầu đồng chí Phạm Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, 11 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

Ngày mai (7-8), Đại hội tiếp tục chương trình làm việc. 

 

Minh Phương