Thực hiện Công văn số 8777/ BGTVT ngày 6-9 của Bộ Giao thông Vận tải về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện hành khách đi đến T.P Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên thông báo:

Khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải khách (ô tô, tàu hỏa, phương tiện thủy…) đi/ đến T.P Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường. thời gian áp dụng từ 00h00’ ngày 7-9-2020.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi/đến T.P Đà Nẵng. 

Đối với các phương tiện vận tải khách xuất phát từ T.P Đà Nẵng: Yêu cầu thực hiện giãn cách ghế trên phương tiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4145 ngày 29-4-2020 và Công văn số 4157 ngày 29-4-2020 của Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn bổ sung việc giãn cách bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông.

 

TNĐT