Ngày 10-9, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị thẩm định đánh giá kết quả và nghiệm thu bản thảo cuốn sách "Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1945-2020".

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Biên soạn cuốn Kỷ yếu đã tiến hành khai thác, xử lý tư liệu, biên soạn các chuyên đề theo đề cương đã lên kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 7 cuộc họp Ban Biên soạn để góp ý hoàn thiện các chuyên đề; 6 hội thảo với sự tham gia của các nhà nghiên cứu lịch sử để góp ý vào bản thảo, đồng thời gửi xin ý kiến các đồng chí trong Hội đồng Chỉ đạo, các tập thể, cá nhân liên quan. Sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa, trên cơ sở 20 chuyên đề do các thành viên Ban Biên soạn hoàn thiện lần cuối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã rà soát nội dung và tiến hành biên tập, trình bày bản thảo cuốn sách với dung lượng khoảng 210 trang khổ A4. Kỷ yếu gồm các phần: Lời nói đầu, Khái quát về tỉnh Thái Nguyên; phần nội dung  về Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; phụ lục ảnh và mục lục.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban thẩm định nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo cuốn sách, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về: Cách dùng từ, một số khái niệm, cách sử dụng hình ảnh, chú thích phù hợp và quyết định nghiệm thu, thông qua bản thảo cuốn kỷ yếu. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn đề nghị Ban Biên tập cuốn sách nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban thẩm định, chỉnh sửa phù hợp để đảm bảo chất lượng cuốn sách, xuất bản đúng thời gian.

 

 

Duy Phương