Sáng 17-9, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác do ông Cho Han-Deog, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Công ty Samsung Engineering (thuộc Tập đoàn Samsung Hàn Quốc) và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Ông Cho Han-Deog đã giới thiệu khái quát về Dự án giảm thiểu chất thải và tài nguyên hóa thông qua xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững. Theo đó, mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống xử lý chất thải phát sinh tại địa phương một cách ổn định và hợp vệ sinh nhằm duy trì sự phát triển bền vững của tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu này, Dự án sẽ đầu tư xây dựng các cơ sở thu gom, phân loại, xử lý và tái chế rác thải thành phân bón và thu hồi điện năng thông qua các nhà máy đốt rác thay vì xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt đơn giản như trước đây... Dự kiến, Dự án sẽ được triển khai từ 2022-2025 bằng nguồn vốn ODA (vốn viện trợ không hoàn lại) từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Văn phòng KOICA Việt Nam. Công ty Samsung Engineering sẽ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện Dự án này.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tiến cho biết: Hiện nay, mỗi ngày, trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 800 tấn chất thải sinh hoạt. Tuy nhiên, khối lượng chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý mới chỉ đạt 570 tấn/ngày (bằng 70% tổng lượng chất thải phát sinh). Chất thải sinh hoạt sau khi thu gom cơ bản được xử lý bằng phương pháp chôn lấp (chiếm khoảng 60%)  còn lại đốt tại các lò đốt tập trung (chiếm khoảng 40%). Nhìn chung, chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được phân loại tại nguồn.

Từ thực tế công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt như hiện nay, UBND tỉnh rất mong muốn nhận được sự phối hợp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam để triển khai thực hiện Dự án mang tính cấp thiết và quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng chí Lê Quang Tiến cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam trong quá trình khảo sát, thu thập số liệu, thông tin phục vụ việc xây dựng, thiết lập Dự án.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn công tác đã khảo sát tại một số cơ sở thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Ngọc