Sáng 18-9, HĐND T.P Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 17. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Khắc Lâm, ,Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hảo, đại biểu Quốc hội khóa XIV và đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Tại Kỳ họp, HĐND T.P Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, gồm: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên đối với ông Nguyễn Hoàng Mác; bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; miễn nhiệm Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên đối với ông Phan Mạnh Cường; bầu Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Kết quả, bà Nguyễn Thị Tuyết trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên khóa XVIII, ông Nguyễn Thanh Bình trúng cử chức danh Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên, khóa XVIII, với số phiếu tín nhiệm cao (đạt 97,6%).

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND T.P Thái Nguyên; thông qua dự thảo 3 nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công, Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển đô thị động lực - T.P Thái Nguyên" vốn vay Ngân hàng Thế giới và dự thảo Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp.

Phương Thơm