Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của huyện Phú Bình.
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của huyện Phú Bình.

Ngày 21-9, huyện Phú Bình đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Đến dự có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá, trong giai đoạn 2015-2020, huyện Phú Bình đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, từ đó tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống của nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 58 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (chiếm 51%) và thương mại - dịch vụ (chiếm 31%), giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Ngành Công nghiệp có bước phát triển đột phá; ngành Nông nghiệp tạo điểm nhấn với việc triển khai thành công Dự án “dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn” - mô hình đầu tiên trong toàn tỉnh... Trong 5 năm qua, toàn huyện có 6 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể và 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2019, huyện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể; UBND huyện tặng Giấy khen cho 43 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trong dịp này, huyện Phú Bình cũng tổng kết việc thực hiện Chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công giai đoạn 2015-2020 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. UBND huyện đã khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính. 
 

Ngọc Ánh