Ngày 22-9, tại T.P Thái Nguyên, Cục Thông tin cở sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng năng lực truyền thông cho 200 cán bộ thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông các địa phương về Hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương) đã thông tin về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia. Trong đó, có các nội dung: Bối cảnh chung; các FTA Việt Nam tham gia; thành quả và lợi ích; hạn chế và bất lợi; bài học kinh nghiệm khi Việt Nam tham gia Hiệp định… Cũng tại đây, các cán bộ thông tin cơ sở được một số nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đạt những kiến thức, kỹ năng để nâng cao nghiệp vụ trong quá trình hoạt động biên tập thông tin, đưa tin tuyên truyền về hội nhậpquốc tế của Việt Nam.

Qua buổi tập huấn, các cán bộ thông tin cơ sở được trang bị những kiến thức để nâng cao nhận thức, hiểu rõ các sự kiện hội nhập quốc tế, các giá trị, lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm, thách thức mà hội nhập và các Hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam.

Dương Hưng