Ngày 22-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi làm việc với T.X Phổ Yên, nhằm giám sát việc thực hiện trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo bình đẳng giới, giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ T.X Phổ Yên đã tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực, qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về nội dung này đã được nâng lên rõ rệt. Giai đoạn 2016-2020, Thị xã có 17 đồng chí nữ cán bộ được bổ nhiệm là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể và là cán bộ chủ chốt của các địa phương; số cán bộ nữ đang công tác làm việc tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc Thị xã hơn 2.000 người, chiếm trên 83%; tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm trên 19%; trên 13.700 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo; 70% lao động là nữ được tham gia các lớp đào tạo nghề...

Cùng với đó, công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa thông tin, gia đình cũng được Thị xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới được triển khai kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho chị em phụ nữ...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, nhằm khắc phục một số khó khăn trong việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đảm bảo bình đẳng giới tại địa phương.

Đoàn giám sát cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đào tạo, quy hoạch đối với nữ; có những hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy công tác bình đẳng giới trong thời gian tới trên địa bàn; tổ chức tốt các nội dung trong Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020…

Trịnh Phương