Từ ngày 22 đến 24-9, UBND Phú Lương phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn kiến thức Chương trình 135 cho 100 học viên là các trưởng xóm, bí thư chi bộ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ của các xóm đặc biệt khó khăn tại xã Phủ Lý và Yên Trạch.

Tại đây các học viên đã được truyền đạt về chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các mô hình phát triển kinh tế gia đình; một số kỹ thuật mới trong sản xuất như: trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc, trồng ngô lai LCH 9, ủ chua thân ngô làm thức ăn cho bò. Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng để giúp cộng đồng xóm, bản đặc biệt khó khăn thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước xóa đói giảm nghèo; tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Lương còn 4 xã nằm trong vùng 135 là Yên Lạc, Yên Ninh, Phủ Lý, Yên Trạch. Trước đó, cũng trong tháng 9, Ban tổ chức đã hoàn thành tập huấn kiến thức Chương trình 135 cho 2 xã Yên Lạc và Yên Ninh.

Phan Trang