Các đại biểu tham quan mô hình.
Các đại biểu tham quan mô hình.

Ngày 21-10, tại thị trấn Trại Cau, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” vụ mùa năm 2020, với giống lúa BTE1, quy mô gần 30ha.

Tham gia mô hình có 79 hộ dân, ở 2 xã, thị trấn, đó là: Tổ dân phố số 7, thị trấn Trại Cau và xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến. Các hộ dân tham gia được hỗ trợ giá giống là 30.000 đồng/sào (bà con đối ứng 75.000 đồng/sào), 50% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, bà con còn được hỗ trợ tập huấn các kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa.

Quá trình thực hiện cho thấy, giống lúa trong mô hình cấy thưa hơn so với ruộng ngoài mô hình, với mật độ trung bình 35 khóm/m2. Khả năng sinh trưởng và phát triển của giống lúa này so với ruộng ngoài mô hình, có thời gian sinh trưởng thấp hơn 4 ngày, chỉ từ 120-122 ngày, chiều dài bông cao hơn 2cm, tỷ lệ dảnh hữu hiệu và hạt chắc bông cao nên năng suất đạt 255kg/sào, cao hơn 27kg/sào so với ruộng ngoài mô hình. Về hạch toán kinh tế, ruộng mô hình cho thu lãi hơn 1 triệu đồng/sào, cao hơn gần 216.000 đồng/sào (tương đương gần 6 triệu đồng/ha/vụ) so với ruộng ngoài mô hình.

Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” còn thuận lợi cho việc áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, từng bước thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống của người dân. Với những kết quả trên, người dân tham gia đã đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phù hợp để bà con nhân rộng mô hình trong những vụ tiếp theo.

Chung An