Ngày 5-11, tại UBND xã Hóa Trung, Huyện ủy Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân xã Hóa Trung.

Tại Hội nghị, người dân đã có trên 30 ý kiến, trong đó tập trung vào những nội dung: Tăng mức hỗ trợ cho trưởng các đoàn thể; tạo điều kiện về kinh phí cho địa phương nâng cấp 1 số tuyến đường nông thôn, hệ thống hồ, đập phục vụ sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo các phòng, ban liên quan đẩy nhanh tiến độ chi trả các chính sách đối với người có công với cách mạng theo các quyết định của Chính phủ; khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; mất an toàn giao thông tại một số tuyến đường nông thôn; vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường từ một số nhà máy trên địa bàn xã...

Hầu hết các ý kiến đã được đại diện 10 cơ quan chuyên môn của huyện giải thích cụ thể. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đối thoại, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ giao các phòng, ban liên quan của huyện rà soát, kiểm tra từng nội dung để báo cáo UBND huyện và cơ quan có thẩm quyển cấp trên; giao Văn phòng Huyện ủy tổng hợp các nội dung để tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

Trang Nhi