Ngày 9-11, tại UBND xã Khe Mo, Huyện ủy Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân xã Khe Mo.

Tại Hội nghị, các đại biểu và nhân dân xã Khe Mo đã được lãnh đạo huyện thông tin nhanh về tình hình, kết quả các mặt công tác, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Đồng Hỷ 10 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tiếp đó, nhân dân xã Khe Mo đã có một số ý kiến về các nội dung như: Vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực cầu Linh Nham; tăng phụ cấp cho trưởng các tổ chức đoàn thể; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về cấp quyền sử dụng đất cho người dân; thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình người có công với cách mạng; hiện tượng lừa đảo người dân mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe kém chất lượng của một số đối tượng từ địa phương khác đến; tình trạng mất an toàn giao thông ở một số tuyến đường...

Qua lắng nghe ý kiến, kiến nghị và phản ánh của nhân dân, các phòng chức năng của huyện đã trả lời cụ thể những nội dung có thể giải quyết ngay. Đối với những nội dung chưa thể xử lý, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã tiếp thu, giao các phòng chức năng tiến hành rà soát, xem xét giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân.

 

Quỳnh Trang