Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm
Cập nhật ngày: 20/11/2020 17:19

Ngày 20-11, Đoàn liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện Đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn T.P Thái Nguyên.

Toàn thành phố hiện có 160 hộ kinh doanh giết mổ động vật và trên 460 cơ sở kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Thời gian qua, T.P Thái Nguyên đã xây dựng được 4 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ và 1 cơ sở giết mổ động vật tập trung. Hiện nay, có 1 cơ sở giết mổ tập trung đã liên kết với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên tạo chuỗi liên kết từ sản xuất, giết mổ tới tiêu thụ sản phẩm, cung cấp cho 12 cửa hàng và 2 siêu thị bán thịt lợn an toàn.

Tuy vậy, qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn tồn tại nhiều cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không phép trong khu dân cư, trên đường phố. Trong khi đó, các sơ sở giết mổ đã được đầu tư xây dựng hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa khai thác hết công suất. Ngoài ra, tại các chợ truyền thống, thịt động vật được bày bán chưa có dấu kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y…

Trước thực trạng trên, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu thành phố xây dựng mô hình quản lý chợ điểm kinh doanh thịt gia súc, gia cầm có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y để từng bước nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật tại chợ; kiên quyết xử lý các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh và người tiêu dùng chấp hành nghiêm Luật An toàn thực phẩm, Luật Thú y…

Lương Hạnh