Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ký kết bản ghi nhớ với các trường THPT trên địa bàn tỉnh .
Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ký kết bản ghi nhớ với các trường THPT trên địa bàn tỉnh .

Nhằm tăng cường phát triển giáo dục STEM trong các trường phổ thông, nhất là bậc THPT, ngày 29-11, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức Hội thảo với cán bộ quản lý các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Là một trong những trường đại học có thế mạnh về kỹ thuật, công nghệ khối ngành khoa học nhiên mang tính ứng dụng thực tiễn cao sẽ là môi trường học tập, trải nghiệm và dạy học tích hợp liên môn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và giáo dục STEM.

Tại Hội thảo, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã đề xuất những giải pháp thiết kế chương trình học tập trải nghiệm, giáo dục STEM cho học sinh THPT phù hợp với điều kiện kiện năng lực và sở trường của các em. Bên cạnh đó, hoạt động học tập trải nghiệm và giáo dục STEM trong môi trường giáo dục đại học phải bảo đảm giảm tải lý thuyết, phát huy tốt năng lực người học dựa trên nguyên tắc “Học mà chơi, chơi mà học”.

Một số trường mong muốn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng các nội dung giáo dục STEM cho học sinh phổ thông phù hợp với đặc thù từng vùng, từng địa phương, đồng thời có định hướng nghề nghiệp và phân luồng cho học sinh theo năng lực. Dự kiến kế hoạch triển khai chương trình giáo dục STEM giữa Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp với các trường THPT sẽ được thực hiện trong học kỳ II năm 2020-2021.

Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương “Phát huy vai trò chủ đạo về khoa học và công nghệ của đại học Vùng trong phát triển kinh tế - xã hội các địa phương” của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.   

Trần Nguyên