Ngày 2-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) để nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị (ảnh).

Năm 2020, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do dịch bệnh COVID-19 gây ra, song huyện Võ Nhai đã đạt được toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn huyện đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2019; thu ngân sách đạt 107,3% so với kế hoạch; có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo là 9,58%, giảm 4,05% so với năm 2019…

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thi công một số công trình còn chậm; công tác quản lý quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch nông thôn mới các xã còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp; vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn xảy ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua tờ trình của UBND huyện về 2 đề án là Đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển nông lâm nghiệp huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kết quả thu, chi ngân sách năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp thu chi năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021... 

 

Minh Phương