Tăng tốc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện
Cập nhật ngày: 12/01/2021 16:05
Các đại biểu dự Hội nghị tại Điểm cầu Thái Nguyên.
Các đại biểu dự Hội nghị tại Điểm cầu Thái Nguyên.

Ngày 12-1, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch phát triển ngành TTTT giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo ngành TTTT chủ trì hội nghị tại Hà Nội. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2016-2020, ngành TTTT có những phát triển mạnh mẽ, toàn ngành thực hiện chiến lược cơ cấu lại ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đạt nhiều kết quả khả quan. Chương trình chuyển đổi số quốc gia vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam đã lan tỏa đến khắp nơi trên toàn quốc. Các lĩnh vực khác của ngành TTTT như: Bưu chính, báo chí, xuất bản cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đối với Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thí điểm chuyển đổi số tại 2 xã La Bằng (Đại Từ), Sảng Mộc (Võ Nhai) và ATK Định Hóa; xây dựng Trung tâm hỗ trợ điều hành thông minh của tỉnh và đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, cải cách hành chính…'.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thay mặt cho Chính phủ thể hiện niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào ngành TTTT với những nhiệm vụ trọng yếu: Phát triển Bưu chính, viễn thông trở thành hạ tầng quan trọng, một trong các trụ cột của kinh tế số; tăng tốc chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số toàn dân, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025 sớm trước thời hạn; an toàn, an ninh mạng bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng; Việt Nam làm chủ 100% hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng... 

Tại Hội nghị, Bộ TTTT đã công bố: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí và khai trương cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả; ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108. 

Thu Hà