Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Tìm kiếm văn bản : Nơi ban hành :
Số hiệu : Từ khóa :
Loại văn bản :
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tên văn bản
34/2017/QÐ-UBND 05/11/2017 15/11/2017 Quyết định 34/2017/QĐ-UBND Quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên
33/2017/QÐ/UBND 03/11/2017 15/11/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ/UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng ​Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2061/QÐ-UBND 01/11/2017 01/11/2017 Quyết định số 2061/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Sông Công
3288/QÐ-UBND 27/10/2017 27/10/2017 Quyết định số 3288/QĐ-UBND Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
19/CT-UBND 25/10/2017 25/10/2017 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017-2018
3254/QÐ-UBND 25/10/2017 25/10/2017 Quyết định số 3254/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017
19-NQ/TW 25/10/2017 25/10/2017 Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
18-NQ/TW 25/10/2017 25/10/2017 Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
20/NQ-TW 25/10/2017 25/10/2017 Nghị quyết số 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
3238/QÐ-UBND 24/10/2017 24/10/2017 Quyết định số 3238/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồỉ Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch Hoàng Gia tại Lô số 21, Cụm Công nghiệp Cao Ngạn
3228/QÐ-UBND 23/10/2017 23/10/2017 Quyết định số 3228/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ Quyết định số 1115/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non chất lượng cao ASEAN tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ của Công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện DSC Thái Nguyên
18/CT-UBND 16/10/2017 16/10/2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 - 2020
151/KH-UBND 10/10/2017 10/10/2017 Kế hoạch số 151/KH-UBND về Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
98-QÐ/TW 07/10/2017 07/10/2017 Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ
3007/QÐ-UBND 29/09/2017 29/09/2017 Quyết định số 3007/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017
2961/QÐ-UBND 28/09/2017 28/09/2017 Quyết định số 2961/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Thái Nguyên
17/CT-UBND 26/09/2017 26/09/2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2734/QÐ-UBND 08/09/2017 08/09/2017 Quyết định số 2734/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới các loại, nhà kho, bãi chứa tại xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
2705/QÐ-UBND 05/09/2017 05/09/2017 Quyết định số 2705/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016
101/2017/NÐ-CP 01/09/2017 21/10/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
15/CT-UBND 29/08/2017 29/08/2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018
132/KH-UBND 21/08/2017 21/08/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 ngày 18/8/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên
422/NQ-UBTVQH14 18/08/2017 18/08/2017 Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
2462/QÐ-UBND 16/08/2017 16/08/2017 Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Nguyên
14/CT-UBND 16/08/2017 16/08/2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường phòng ngừa đuối nước trên địa bàn tỉnh
2413/QÐ-UBND 11/08/2017 11/08/2017 Quyết định số 2413/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBND các xã phường, thị trấn
2414/QÐ-UBND 11/08/2017 11/08/2017 Quyết định số 2414/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017
128/KH-BCÐ 08/08/2017 08/08/2017 Kế hoạch số 128/KH-BCĐ về hàng động phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue
34/CT-TTg 07/08/2017 07/08/2017 Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện
88/2017/NÐ-CP 27/07/2017 15/09/2017 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
21-CT/TU 25/07/2017 25/07/2017 Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
13/CT-UBND 18/07/2017 18/07/2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
20-CT/TU 18/07/2017 18/07/2017 Chỉ thị số 20-CT/TU về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị...
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái có nhu cầu vận chuyển 605.790 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân tỉnh Cao Bằng trong dịp Tết Nguyên Đán Năm 2018.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 15-21oC
  • Khu vực phía Tây 14-20oC
  • Khu vực phía Nam 15-21oC
  • Khu vực phía Đông 14-20oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018-Dsk Số 76-77/Tháng 2+3 năm 2018-Báo Hằng tháng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Trong thời tiết rét nhẹ, khô ráo, khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, mọi người dân đất Việt hân hoan đón chào năm mới 2018 với ước vọng tương lai tươi sáng, tràn đầy hạnh phúc. Không khí náo nức, rộn ràng sức Xuân chắc chắn sẽ mang đến nhiều thành công trong năm Mậu Tuất 2018 này.

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE