Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Tìm kiếm văn bản : Nơi ban hành :
Số hiệu : Từ khóa :
Loại văn bản :
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tên văn bản
10/2018/QÐ-UBND 20/05/2018 01/06/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
09/2018/QÐ-UBND 18/05/2018 01/06/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1036/QÐ-UBND 18/04/2018 18/04/2018 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc kiểm tra một số Dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Đợt 2)
84-KH/BTG 06/04/2018 06/04/2018 Kế hoạch số 84-KH/BTG Tổ chức khai thác, sưu tầm tư liệu lịch sử về Đại đội 915, Đội thanh niên xung phong 91, tỉnh Bắc Thái
40/KH-BCÐ 03/04/2018 03/04/2018 Kế hoạch triển khai số 40/KH-BCĐ thực hiện tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên
41/QÐ-BCÐ 03/04/2018 03/04/2018 Quyết định số 41/QĐ-BCĐ Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên
06/2018/QÐ-UBND 28/03/2018 10/04/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
617/QÐ-UBND 08/03/2018 08/03/2018 Quyết định số 617/QĐ-UBND Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2017
172/QÐ-TTg 02/02/2018 02/02/2018 Quyết định số 172/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018
34/2017/QÐ-UBND 05/11/2017 15/11/2017 Quyết định 34/2017/QĐ-UBND Quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên
33/2017/QÐ/UBND 03/11/2017 15/11/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ/UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng ​Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2061/QÐ-UBND 01/11/2017 01/11/2017 Quyết định số 2061/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Sông Công
3288/QÐ-UBND 27/10/2017 27/10/2017 Quyết định số 3288/QĐ-UBND Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
19/CT-UBND 25/10/2017 25/10/2017 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017-2018
3254/QÐ-UBND 25/10/2017 25/10/2017 Quyết định số 3254/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017
19-NQ/TW 25/10/2017 25/10/2017 Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
18-NQ/TW 25/10/2017 25/10/2017 Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
20/NQ-TW 25/10/2017 25/10/2017 Nghị quyết số 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
3238/QÐ-UBND 24/10/2017 24/10/2017 Quyết định số 3238/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồỉ Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch Hoàng Gia tại Lô số 21, Cụm Công nghiệp Cao Ngạn
3228/QÐ-UBND 23/10/2017 23/10/2017 Quyết định số 3228/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ Quyết định số 1115/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non chất lượng cao ASEAN tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ của Công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện DSC Thái Nguyên
18/CT-UBND 16/10/2017 16/10/2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 - 2020
151/KH-UBND 10/10/2017 10/10/2017 Kế hoạch số 151/KH-UBND về Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
98-QÐ/TW 07/10/2017 07/10/2017 Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ
3007/QÐ-UBND 29/09/2017 29/09/2017 Quyết định số 3007/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017
2961/QÐ-UBND 28/09/2017 28/09/2017 Quyết định số 2961/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Thái Nguyên
17/CT-UBND 26/09/2017 26/09/2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2734/QÐ-UBND 08/09/2017 08/09/2017 Quyết định số 2734/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới các loại, nhà kho, bãi chứa tại xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
2705/QÐ-UBND 05/09/2017 05/09/2017 Quyết định số 2705/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016
101/2017/NÐ-CP 01/09/2017 21/10/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
15/CT-UBND 29/08/2017 29/08/2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018
132/KH-UBND 21/08/2017 21/08/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 ngày 18/8/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên
422/NQ-UBTVQH14 18/08/2017 18/08/2017 Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
2462/QÐ-UBND 16/08/2017 16/08/2017 Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Nguyên
1. Khối lượng, địa điểm nhập: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên: 300 tấn.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 28-36oC
  • Khu vực phía Tây 27-36oC
  • Khu vực phía Nam 28-36oC
  • Khu vực phía Đông 28-36oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T6/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, khi gặp nước lạnh cùng nhiều hiện tượng tự nhiên khác tạo nên cảnh quan kỳ thú như hôm nay. Bãi đá với hàng nghìn những...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE